Home

De Geesterduinen, gebied in beweging 

De Geesterduinen wordt een fraai vormgegeven gebied waar van alles te doen is, of het nu gaat om gemeentezaken, winkelen, zorg, recreatie, educatie, cultuur of wonen. Op drie fronten is en wordt gewerkt aan vernieuwing in dit gebied, centraal gelegen in Castricum.

Het gemeentehuis aan het Raadhuisplein is uitgebreid en gerenoveerd. Alle gemeentelijke diensten zijn nu onder één dak. De huisvesting voor medewerkers en bestuur voldoet nu weer aan de moderne eisen. Ook zijn milieudoelstellingen doorgevoerd: het vernieuwde gemeentehuis is klimaatvriendelijk dankzij tal van energiemaatregelen.

Nieuw Geesterhage is de naam van het sociaal, cultureel en maatschappelijk centrum dat op de plek van het huidige Geesterhage en de Molenweidschool komt. Een centrum voor maatschappelijke organisaties, een bibliotheek, een muziek- en kunstonderwijscentrum, een gezondheidscentrum en een wijksteunpunt. Ook woningbouw is onderdeel van de plannen.

Het derde project is dat van winkelcentrum Geesterduin. Er komt een nieuw plan dat voorziet in de renovatie van het winkelcentrum. Een eerder plan - uitbreiding van de winkelcentrum en woningbouw - bleek niet langer haalbaar. 

Al deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de verkeersstromen en het parkeren. De Soomerwegh en CF Smeetslaan zijn al op de nieuwe situatie toegerust, op andere plekken zullen wegen en parkeergelegenheid worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Nieuws

Klik hier voor het nieuwsarchief